Thứ Hai , Tháng Năm 20 2024
Cảm biến 520.954s031301

Cảm biến 520.954s031301

Cảm biến 520.954s031301

Thông số kỹ thuật cảm biến áp suất Huba 520.954s031301

huba 604.901003
huba 604.901003
huba 511.9300037
huba 500.9300032
HUBA 5436 0-16bar 4-20mA 0-33VDC MAX32bar
HUBA 511.954603742 4-20MA 0~+400bar
huba 511.900003572 -1 0bar
huba 511.930003771 0 10bar
HUBA 652-90010000000 P=0 ..50mbar out:0-10v
HUBA 511.9430025
HUBA CONTROL AG  699-911226145,two-wire 4--20 output, with display, range -50 Pa to + 50Pa
HUBA CONTROL AG  604-9210000W
Huba Pressure transmitter: 511.954603742, range: 0-400 bar OUT: 4-20 ma IN: 8.0-33.0 VDC Max: + 900 bar with a plug
Huba Control |SENSOR|5436WrenlosSwitzerland50 500Pamax.=5000pa(-30T85)max.=7500pa(30T75)604.9110000
HUBA 501.932003181
HUBA 5.11931E+11
HUBA 511.943203162+108767
Huba 506.931A06101W0…200Psi/OUT1…6V IN:10.4-33.0VDC 32bar
Huba 506.931S03100W -1-16bar OUT4-20mA IN:8.0-33.0VDC 48bar
Huba Control 506.931A06101W
Huba Control 510.931S03100W
HUBA 680.810312105N 0-10BAR G1/2 4-20MA

One comment

  1. Mình muốn mua 1 cảm biến áp suất Hubar 680 hoặc 520. Dải đo 0÷60 Bar, đầu ra 0÷5 VDC, Ren nối G1/4. Giá bao nhiêu tiền và thời gian giao hàng bao lâu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *