Thứ Sáu , Tháng Mười Hai 8 2023
Cảm biến 520.954s031301

Cảm biến 520.954s031301

Cảm biến 520.954s031301

Thông số kỹ thuật cảm biến áp suất Huba 520.954s031301

huba 604.901003
huba 604.901003
huba 511.9300037
huba 500.9300032
HUBA 5436 0-16bar 4-20mA 0-33VDC MAX32bar
HUBA 511.954603742 4-20MA 0~+400bar
huba 511.900003572 -1 0bar
huba 511.930003771 0 10bar
HUBA 652-90010000000 P=0 ..50mbar out:0-10v
HUBA 511.9430025
HUBA CONTROL AG  699-911226145,two-wire 4--20 output, with display, range -50 Pa to + 50Pa
HUBA CONTROL AG  604-9210000W
Huba Pressure transmitter: 511.954603742, range: 0-400 bar OUT: 4-20 ma IN: 8.0-33.0 VDC Max: + 900 bar with a plug
Huba Control |SENSOR|5436WrenlosSwitzerland50 500Pamax.=5000pa(-30T85)max.=7500pa(30T75)604.9110000
HUBA 501.932003181
HUBA 5.11931E+11
HUBA 511.943203162+108767
Huba 506.931A06101W0…200Psi/OUT1…6V IN:10.4-33.0VDC 32bar
Huba 506.931S03100W -1-16bar OUT4-20mA IN:8.0-33.0VDC 48bar
Huba Control 506.931A06101W
Huba Control 510.931S03100W
HUBA 680.810312105N 0-10BAR G1/2 4-20MA

One comment

  1. Mình muốn mua 1 cảm biến áp suất Hubar 680 hoặc 520. Dải đo 0÷60 Bar, đầu ra 0÷5 VDC, Ren nối G1/4. Giá bao nhiêu tiền và thời gian giao hàng bao lâu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.