Chủ Nhật , Tháng Năm 19 2024
cam bien ap suat huba

Cảm biến 528.9110033411W

Cảm biến 528.9110033411W

Huba Control IN 13.5-33VDC/24VAC+-15% pressure switch
Huba Control T110 TYPE:605 (ETL 9801715)!! Burner Air Suck Sensor-60599624
Huba Control T110 TYPE:605 (ETL 9801715)!! Burner Air Suck Sensor -60599624
Huba Control 699.915.015.012 Differenz
Huba Control 699.916.021.010 Differenz
Huba Control 691.9240071L Pressure Transmitter
Huba Control 694.915.015.012 by 699.915.015.012
Huba Control 69.079.000 S/N: 72001 168 Pressure Sensor
Huba Control 528.9110033411W Relativdruck-Transmitter
Huba Control 69.099.007 Pressure sensor
Huba Control 501.930.023.151 Relativ-
Huba Control 511.911003741W alternative 528.9110033411W Pressure transmitter
Huba Control 6.049.000.000 Switch
Huba Control 528.9170021711W
Huba Control 401 93000 Pressure switch
Huba Control 699.914.215.010 Differential Pressure Transmitter
Huba Control 5.289.300.081.721
Huba Control 520.930S023721
Huba Control 691.9300011G3- alternative 5.289.300.081.721
Huba Control 500.930.002.572 – alternative 520.930S023721 Valve
Huba Control ip54 625 250vac
Huba Control 694.916.015.010 , 699.916.015.010 PRESSURE TRANSDUCER
Huba Control 694.916.015.010 , 699.916.015.010 PRESSURE TRANSDUCER
Huba Control 699.916.021.112 Differenz
Huba Control 699.911.015.010 Differenz
Huba Control 5436. diferential pressure switch
Huba Control Typ:5436, code 501.931.103.181  Alternative 5.289.311.031.811 pressure transmitter
Huba Control 520.955S031921
Huba Control 694.911.015.010 , by 699.911015010 pressure transmitter
Huba Control Type 528 Relative and absolute pressure transmitter
Huba Control 5.289.300.033.411
Huba Control 511.91.003541 alternative 5.289.110.033.411
Huba Control 511.930.003.541 alternative 5.289.300.033.411
Huba Control 511.011.003.541
Huba Control 5.289.300.033.711
Huba Control 528.9170033711W -1…5 bar
Huba Control 0…+10 bar out 4.20MA Code:511.917003771, CANT OFFER. ALTERNATIVE 528.9300033711!!! Transmitter
Huba Control -1…5 bar out 4.20MA Code:511.917003771, CANT OFFER. ALTERNATIVE 528.9170033711W -1…5 bar!!! Transmitter
Huba Control 69.190.600.713
Huba Control 5.289.310.033.411
Huba Control 511.931.003.541, CANT OFFER!!! ALTERNATIVE 528.9310033411!!! pressure transmitter
Huba Control 60.299.158
Huba Control Type: 691 , 528.9310031111!!! Relative and absolute pressure transmitter
Huba Control 699.914.215.042 Differenz
Huba Control 101061 PRESSURE TRANSMITTERTYPE680
Huba Control 101061 PRESSURE TRANSMITTER TYPE680
Huba Control 5.289.110.033.411
Huba Control 511.911.003.741 BY 5.289.110.033.411 Pressure Transmitter
Huba Control 680.804323104
Huba Control Typ 625 -6.256.510 Vakuumschalter
Huba Control 694 (- by 699.914215010) Transmitter
Huba Control 511.917.003.541 W Pressure Transmitter
Huba Control 2525443 / 51.199.122 , 2085909!!!
Huba Control 6.049.210.032 Differenzdruckschalter
Huba Control 2085909 DRUCKTRANSMIT1/4
Huba Control 2085909 DRUCKTRANSMIT1/4″ 0-16BAR 4-20MA VP
Huba Control 528.9170021711W
Huba Control 6.049.000.001 Druckschalter
Huba Control 2525443 , 2085909!!! presure transmitter Type : 51199122
Huba Control 501.917002171W , 528.9170021711W!!! Pressure Transmitter
Huba Control 692 Differential Pressure Transmitter
Huba Control 6.049.210.000 Differenzdruck-Schalter Typ 604
Huba Control Type: 692 Differential Pressure Transmitter
Huba Control 630.930.127 Differenzdruckschalter
Huba Control 699.916.013.040 Differenzdruck-Transmitter Typ 699
Huba Control 694.916013040 699.916.013.040Pressure Transmitter
Huba Control 694.916013040 , by 699.916.013.040 Pressure Transmitter
Huba Control 528.815101L411 Relativdruck-Transmitter Typ 528
Huba Control 501.8151010741-, alternative model 528.815101L411
Huba Control 5.289.150.031.911
Huba Control 691.91500713- , by 5.289.150.031.911
Huba Control 11-Thg11 15T125 PRESSURE SWITCH
Huba Control 520.943S033421 Relativdruck-Transmitter Typ 520
Huba Control Schraubklemmenset: 103491
Huba Control Abdeckhaube 105836
Huba Control 5.289.311.031.811
Huba Control 6.049.010.020 Differenzdruck-Schalter Typ 604
Huba Control 501.931103181-, alternative model 5.289.311.031.811 TRANSMITTER
Huba Control 5.079.040.131 Pressure transmitter
Huba Control 5.079.300.131 Pressure transmitter
Huba Control 5.079.320.131 Pressure transmitter
Huba Control 5.079.330.131 Pressure transmitter
Huba Control CH-8116- WÜRENLOS
Huba Control 691.9220071L Relativdruck-Transmitter
Huba Control 3-08-0382 PRESSURE SWITCH
Huba Control 3-08-0391 PRESSURE SWITCH
Huba Control 630.94004,CH-8116
Huba Control 511.9430035420…+250 barOUT: 4…20mAIM 8.0…33.0 МВСmax +625bar07-Thg3 -15T125
Huba Control 511.943.003.542 0…+250 bar OUT: 4…20mAIM 8.0…33.0 МВС max +625bar 07-Thg3 -15T125
Huba Control 69.151.500.711
Huba Control 69.192.2007100…+0.1bar, OUT: 4….20mAmax:…0.6bar, IN: 11…33VDC
Huba Control TYPE 699
Huba Control TYPE 401
Huba Control 699.914.011.012
Huba Control TYP 6.209.212
Huba Control Typ 604 / 6.049.202.000
Huba Control Typ 604 / 6.049.002.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *