Chủ Nhật , Tháng Năm 19 2024

Tag Archives: 604.9210000

Cảm biến áp suất 604.9210000

Cảm biến áp suất 604.9210000 Cảm biến áp suất 511 Huba 511.911002741 0-1bar 0-10V Cảm biến áp suất Huba 511.930003141 511.930003741 Cảm biến áp suất 501 Huba 501.99036 501.99037 501.99038 501.99039 Cảm biến áp suất 501 Huba 501.99037 501.930003141 4 ~ 20ma Cảm biến áp suất 501 Huba 501.930003141 501.931003141 …

Read More »

Cảm biến chênh áp 692.919007101

Cảm biến chênh áp 692.919007101 Công tắc áp suất 604.9010000 20-300PA Công tắc áp suất 604.9010030 20-300PA Công tắc áp suất 604.9110000 50-500PA Công tắc áp suất 604.9110030 50-500PA Công tắc áp suất 604.9210000 100-1000PA Công tắc áp suất 604.9210030 100-1000PA Công tắc áp suất 604.9410000 500-2000PA Công tắc áp …

Read More »