Thứ Sáu , Tháng Tư 19 2024

Cảm biến 692.916007001W

Cảm biến 692.916007001W

Thông số kỹ thuật Huba 692.916007001W

Dải đo 0-30psi/Đầu ra 4-20mA

Cảm biến áp suất 699.B17015011
Cảm biến áp suất 520.933S07000NW 0-34.5bar
Cảm biến áp suất 604.9210001 (100-1000PA)
Cảm biến áp suất 528.8111033
Cảm biến áp suất 528.911003041N 0-1 bar 10-30VDC
Cảm biến áp suất 699.B17025012
Cảm biến áp suất 699.917026010
Cảm biến áp suất 680.810310101N 0-10bar
Cảm biến áp suất 528.9010.030.411
Cảm biến áp suất 520.914S0313
Cảm biến áp suất 604.9210000 100~1000Pa
Cảm biến áp suất 511.943002745 0-250BAR
Cảm biến áp suất 6049.110.030
Cảm biến áp suất 506.932A23101W 0…+25 bar
Cảm biến áp suất 506.932A03101
Cảm biến áp suất 604.9211072
Cảm biến áp suất 501.930013171 0-10bar
Cảm biến áp suất 691.99135 0-350bar
Cảm biến áp suất 528.8111033311 0-1bar
Cảm biến áp suất 520.933S021301W
Cảm biến áp suất 506.933A04001W
Cảm biến áp suất 620/625 P-100-900mbar
Cảm biến áp suất 511.9410037
Cảm biến áp suất 402.9400021 0-30Mbar
Cảm biến áp suất 630.930527R
Cảm biến áp suất 699.931226045, -100 ~ 100Pa
Cảm biến áp suất 604.9210000 100-1000Pa
Cảm biến áp suất 511.9170034
Cảm biến áp suất 692.99421
Cảm biến áp suất 506.932A2310
Cảm biến áp suất 520.932S03240N
Cảm biến áp suất 520.932S032401G
Cảm biến áp suất 506.931A06101W0 200PSI/OUT 1…6V
Cảm biến áp suất 506.933A06101W0 500PSI/OUT 1…6V
Cảm biến áp suất 692.916007001W 0-30psi
Cảm biến áp suất 604.9010000 20-300PA
Cảm biến áp suất 630.930527R 8474L-033-A5021-0840-001-A
Cảm biến áp suất 514.99042 0-16bar
Cảm biến áp suất 401.93
Cảm biến áp suất 699.931226045 -100~100Pa
Cảm biến áp suất 540.954S000401
Cảm biến áp suất 511.917.003.541 0-6Bar
Cảm biến áp suất 712 .9111 02210 0-1bar

Xuất xứ: Huba/Thụy Sĩ

One comment

  1. Nguyễn Thanh Tuấn

    cho em hỏi thử bộ này khoảng bao nhiêu tiền ạ, bộ chênh áp đo lưu lượng Cảm biến 692.916007001W. em cám ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *