Chủ Nhật , Tháng Sáu 23 2024

Tag Archives: Cảm biến 511.917003541

Cảm biến 528.932103L411

Cảm biến 528.932103L411 Huba Control 625.9032W 2/1mbar Pressure switch Huba Control 610.95520U Pressure Switch Cảm biến 525.9220033J11 Pressure Transmitter Cảm biến 525.9220031J11 Pressure transmitters Cảm biến 511.917003541 Pressure Transmitter Huba Control 6.049500002 Pressure Switch Huba Control 6.259040 Pressure Switch Huba Control 6.049400000 Huba Control 625.9032W 02-Thg1 mbar Druckschalter Huba Control …

Read More »

Cảm biến 511.917003541

Cảm biến 511.917003541 Thông số kỹ thuật Huba 511.917003541 Huba 511.900003572 Pressure Sensor -1-0 BAR 4-20 mA R1/4 Huba 511.911003571 Pressure Sensor 0-1 BAR 4-20 mA R1/4 Huba 511.911004041 Pressure Sensor 0-1 BAR 0.5-4.5V Huba 511.914001571 Pressure Sensor 0-2.5 BAR 0-5VDC Huba 511.914603571 Pressure Sensor 0-2.5 BAR 4-20 mA Huba …

Read More »