Thứ Hai , Tháng Năm 20 2024

Tag Archives: Cảm biến áp suất 604.9210000

Cảm biến 692.916007001W

Cảm biến 692.916007001W Thông số kỹ thuật Huba 692.916007001W Dải đo 0-30psi/Đầu ra 4-20mA Cảm biến áp suất 699.B17015011 Cảm biến áp suất 520.933S07000NW 0-34.5bar Cảm biến áp suất 604.9210001 (100-1000PA) Cảm biến áp suất 528.8111033 Cảm biến áp suất 528.911003041N 0-1 bar 10-30VDC Cảm biến áp suất 699.B17025012 Cảm …

Read More »

Cảm biến áp suất 604.9210000

Cảm biến áp suất 604.9210000 Cảm biến áp suất 511 Huba 511.911002741 0-1bar 0-10V Cảm biến áp suất Huba 511.930003141 511.930003741 Cảm biến áp suất 501 Huba 501.99036 501.99037 501.99038 501.99039 Cảm biến áp suất 501 Huba 501.99037 501.930003141 4 ~ 20ma Cảm biến áp suất 501 Huba 501.930003141 501.931003141 …

Read More »