Thứ Hai , Tháng Năm 20 2024

Cảm biến chênh áp 699.931226045

Cảm biến chênh áp 699.931226045

Thông số kỹ thuật Huba 699.931226045

cam bien huba 699
cam bien chenh ap huba 699

Cảm biến 699.911226045 30/50/100PA,4-20MA/0-10V
Cảm biến 699.913226045 100/300/500PA,4-20MA/0-10V
Cảm biến 699.915226045 500/1000/1600PA,4-20MA/0-10V
Cảm biến 699.917226045 1600/2500/5000,4-20MA/0-10V
Cảm biến 699.917226040 1600/2500/5000,4-20MA/0-10V
Cảm biến 699.917026010 16/25/50mbar,4-20MA/0-10V
Cảm biến 699.931226045 -30/-50/-100PA,4-20MA/0-10V
Cảm biến 699.911226145 30/50/100PA,4-20MA/0-10V
Cảm biến 699.913226145 100/300/500PA,4-20MA/0-10V
Cảm biến 699.915226145 500/1000/1600PA,4-20MA/0-10V
Cảm biến 699.917226145 1600/2500/5000,4-20MA/0-10V
Cảm biến 699.917026110 1600/2500/5000,4-20MA/0-10V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *