Chủ Nhật , Tháng Sáu 23 2024

Huba 699.B17025111

Huba 699.B17025111
Thông số kỹ thuật:
Type 699
Output 4-20 mA
4 items Kimo Temperature & Humidity Transmitter TH210-BODP/DP150
Power supply: 24 Vac/ Vdc
Display with (0)
Probe: poly-carbonate
Probe mounting: remote
Probe length: 150mm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *