Thứ Hai , Tháng Năm 20 2024

Cảm biến áp suất 604.9210000

Cảm biến áp suất 604.9210000

Cảm biến áp suất 511 Huba 511.911002741 0-1bar 0-10V

Cảm biến áp suất Huba 511.930003141 511.930003741

Cảm biến áp suất 501 Huba 501.99036 501.99037 501.99038 501.99039

Cảm biến áp suất 501 Huba 501.99037 501.930003141 4 ~ 20ma

Cảm biến áp suất 501 Huba 501.930003141 501.931003141 501.932003141 501.933003141

Cảm biến áp suất 501 Huba 501.99036 501.931003141

Cảm biến áp suất Huba 506.931A03101W

Cảm biến áp suất Huba 1000 ~ 5000pa 604.9510000

Cảm biến áp suất Huba 604.9010030 604.9010000 20-300 PA

Cảm biến áp suất 501 Huba 501.931003141 0-16 bar

Cảm biến áp suất Huba 501.99038 0-16 bar

Cảm biến áp suất 604 Huba 100 ~ 1000pa 604.9210000

Cảm biến áp suất 604 Huba 604 604.9110000 50 ~ 500pa

Cảm biến áp suất 604 Huba 604.9010030 604.9010000 20 ~ 300PA

Cảm biến áp suất 604 Huba 604.9110000 50-500pa

Cảm biến áp suất Huba 501.93008141

Cảm biến áp suất Huba 511.915003571 0-4bar

Cảm biến áp suất Huba 604.9210000 100 ~ 1000pa

Cảm biến áp suất Huba 511.917003741

Cảm biến áp suất Huba 506.940A03101W

Cảm biến áp suất Huba 511.914003741 0-2.5bar

Cảm biến áp suất Huba 511.917603742

Cảm biến áp suất Huba 604.9410000 500 ~ 2000 pa

Cảm biến áp suất Huba 500.930002572

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *