Thứ Tư , Tháng Bảy 17 2024

Tag Archives: Huba 511.911004041

Cảm biến 511.917003541

Cảm biến 511.917003541 Thông số kỹ thuật Huba 511.917003541 Huba 511.900003572 Pressure Sensor -1-0 BAR 4-20 mA R1/4 Huba 511.911003571 Pressure Sensor 0-1 BAR 4-20 mA R1/4 Huba 511.911004041 Pressure Sensor 0-1 BAR 0.5-4.5V Huba 511.914001571 Pressure Sensor 0-2.5 BAR 0-5VDC Huba 511.914603571 Pressure Sensor 0-2.5 BAR 4-20 mA Huba …

Read More »