Thứ Tư , Tháng Bảy 17 2024

Cảm biến 511.917003541

Cảm biến 511.917003541

Thông số kỹ thuật Huba 511.917003541

Huba 511.900003572 Pressure Sensor -1-0 BAR 4-20 mA R1/4
Huba 511.911003571 Pressure Sensor 0-1 BAR 4-20 mA R1/4
Huba 511.911004041 Pressure Sensor 0-1 BAR 0.5-4.5V
Huba 511.914001571 Pressure Sensor 0-2.5 BAR 0-5VDC
Huba 511.914603571 Pressure Sensor 0-2.5 BAR 4-20 mA
Huba 511.914603571W Pressure Sensor 0-2 KG/cm2 4-20mA PT TAP R1/4
Huba 511.915003141  Pressure Transmitter0~4bar 4~20ma G1/4
Huba 511.915003571  Pressure Sensor 0-4 BAR 4-20 mA 2-wire
Huba 511.917003141  Pressure Transmitter0~6bar 4~20ma G1/4
Huba 511.917003141-1 Pressure Transmitter1005035MU511.917003141 0-6bar 4~20ma
Huba 511.917003541-1 Pressure Transmitter0~6bar 4~20ma 1003290 MU511.917003541
Huba 511.917003571  Pressure Sensor 0-6 BAR 4-20 mA R1/4
Huba 511.930002571  Pressure Sensor 0-10bar 0-10V
Huba 511.930003141  Pressure Transmitter0~10bar 4~20ma G1/4
Huba 511.93000377    Pressure Sensor 0-10 BAR 4-20 mA R1/4
Huba 511.930004041  Pressure Sensor 0-10 BAR 0.5-4.5 V
Huba 511.930007071  Pressure Transmitter0~10bar 0~10V
Huba 511.931003771  Pressure Sensor 0-16BAR metal head
Huba 511.932003141  Pressure Transmitter0~25bar 4~20ma
Huba 511.932003571  Pressure Sensor 0-25 BAR 4-20 mA
Huba 511.933003242  Pressure Sensor 0-40 BAR 4-20 mA
Huba 511.933003572  Pressure Sensor 0-40 BAR 4-20 mA R1/4
Huba 511.940003142  Pressure Transmitter0~60bar 4~20ma

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *