Chủ Nhật , Tháng Năm 19 2024

Cảm biến 511.911003141

Cảm biến 511.911003141

Cảm biến 511.900003572 Dải đo -1-0 BAR 4-20 mA R1/4
Cảm biến 511.911003571 Dải đo 0-1 BAR 4-20 mA R1/4
Cảm biến 511.911004041 Dải đo 0-1 BAR 0.5-4.5V
Cảm biến 511.914001571 Dải đo 0-2.5 BAR 0-5VDC
Cảm biến 511.914603571 Dải đo 0-2.5 BAR 4-20 mA
Cảm biến 511.914603571W Dải đo 0-2 KG/cm2 4-20mA PT牙 R1/4
Cảm biến 511.915003141 Dải đo 0~4bar 4~20ma G1/4
Cảm biến 511.915003571 Dải đo 0-4 BAR 4-20 mA 2-wire
Cảm biến 511.917003141 Dải đo 0~6bar 4~20ma G1/4
Cảm biến 511.917003141-1 Dải đo 1005035MU
Cảm biến 511.917003141 0-6bar 4~20ma
Cảm biến 511.917003541-1 Dải đo 0~6bar 4~20ma 1003290 MU
Cảm biến 511.917003541
Cảm biến 511.917003571 Dải đo 0-6 BAR 4-20 mA R1/4
Cảm biến 511.930002571 Dải đo 0-10bar 0-10V
Cảm biến 511.930003141 Dải đo 0~10bar 4~20ma G1/4
Cảm biến 511.930003771 Dải đo 0-10 BAR 4-20 mA R1/4
Cảm biến 511.930004041 Dải đo 0-10 BAR 0.5-4.5 V
Cảm biến 511.930007071 Dải đo 0~10bar 0~10V
Cảm biến 511.931003771 Dải đo 0-16BAR
Cảm biến 511.932003141 Dải đo 0~25bar 4~20ma
Cảm biến 511.932003571 Dải đo 0-25 BAR 4-20 mA
Cảm biến 511.933003242 Dải đo 0-40 BAR 4-20 mA AMP
Cảm biến 511.933003572 Dải đo 0-40 BAR 4-20 mA R1/4
Cảm biến 511.940003142 Dải đo 0~60bar 4~20ma
Cảm biến 511.940003572 Dải đo 0-60BAR 4-20MA R1/4
Cảm biến 511.941003542 Dải đo 0-100 BAR 4-20 mA
Cảm biến 511.941003572 Dải đo 0-100BAR 4-20mA R1/4
Cảm biến 511.942003542 Dải đo 0-160 BAR 4-20 mA
Cảm biến 511.942003572 Dải đo 0~160BAR 4~20MA R1/4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *