Thứ Tư , Tháng Bảy 17 2024

Cảm biến chênh áp 692.919007101

Cảm biến chênh áp 692.919007101

Công tắc áp suất 604.9010000 20-300PA
Công tắc áp suất 604.9010030 20-300PA
Công tắc áp suất 604.9110000 50-500PA
Công tắc áp suất 604.9110030 50-500PA
Công tắc áp suất 604.9210000 100-1000PA
Công tắc áp suất 604.9210030 100-1000PA
Công tắc áp suất 604.9410000 500-2000PA
Công tắc áp suất 604.9510020 1000-5000PA
Cảm biến chênh áp 692.918007141 0-4bar,4-20MA
Cảm biến chênh áp 692.918007101 0-4bar,4-20MA
Cảm biến chênh áp 692.919007101 0-6bar,4-20MA
Cảm biến chênh áp 692.919007141 0-6bar,4-20MA
Cảm biến chênh áp 692.919007161 0-6bar,4-20MA
Cảm biến chênh áp 692.930007101 0-10bar,4-20MA
Cảm biến chênh áp 692.930007141 0-10bar,4-20MA
Cảm biến chênh áp 692.931007101 0-16bar,4-20MA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *