Chủ Nhật , Tháng Năm 19 2024

Cảm biến áp suất Huba 699.911226045

Cảm biến áp suất 699.911226045

Cảm biến áp suất 511 0-1bar 4-20MA | 0-4bar 4-20MA | 0-6bar 4-20MA | 0-10bar 4-20MA | 0-16bar 4-20MA | 0-25bar 4-20MA

Cảm biến áp suất 511 0-40bar 4-20MA | 0-60bar 4-20MA | 0-100bar 4-20MA | 0-160bar 4-20MA | 0-250bar 4-20MA

Cảm biến áp suất 511 0-400bar 4-20MA 0-600bar 4-20MA 0-1bar 0-10v 0-4bar 0-10v 0-10bar 0-10v

Cảm biến áp suất 511 0-16bar 0-10v 0-25bar 0-10v 0-40bar 0-10v 0-60bar 0-10v

Cảm biến áp suất 511 0-100bar 0-10v 0-250bar 0-10v 0-400bar 0-10V 0-600bar 0-10V

Công tắc áp suất Huba 604 20-300pa 50-500pa 100-1000pa 500-2000pa 1000-5000pa

Công tắc áp suất Huba 604 20-300pa 604.9010000

Cảm biến áp suất Huba 699.911226045

Cảm biến áp suất Huba 699.913226045

Cảm biến áp suất Huba 699.917226045

Cảm biến áp suất 511 Huba 11.930002741 0-10bar 0-10V

Cảm biến áp suất 511 Huba 511.931003141 511.931003741

Cảm biến áp suất 511 Huba 511.900002741 -1-0bar -1 ~ 0bar 4-20ma

Cảm biến áp suất Huba 506.931A01101 0-16bar 0-5V

Cảm biến áp suất Huba 511.900003741 511.900003141 -1 ~ 0bar

Cảm biến áp suất Huba 699.917026010

Cảm biến áp suất Huba 506.932A011101

Cảm biến áp suất Huba 699.915026010

Cảm biến áp suất Huba 620.9100 2-8mbar

Cảm biến áp suất 511 Huba 511.911003741 0-1 bar

Cảm biến áp suất cơ Huba 625

Cảm biến áp suất Huba 511.954603745 400bar / 4-20mA

Cảm biến áp suất 511 Huba 511.943603745 0-250bar

Cảm biến áp suất Huba 511.930003741 -1 ~ 0bar 4-20ma

Cảm biến áp suất Huba 699.913226145

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *