Thứ Ba , Tháng Hai 25 2020

Recent Posts

Cảm biến 520.931S031401

Cảm biến 520.931S031401 Cảm biến 501.930003141 0-10BAR,4-20MA,G1/4 Cảm biến 501.931003141 0-16BAR,4-20MA,G1/4 Cảm biến 501.931018171 0-16BAR,4-20MA,R1/4 Cảm biến 501.932003141 0-25BAR,4-20MA,G1/4 Cảm biến 501.930002141 0-10BAR,0-10V,G1/4 Cảm biến 501.931002141 0-16BAR,0-10V,G1/4 Cảm biến 511.900003741 -1-0BAR,4-20MA,G1/4 Cảm biến 511.911003741 0-1BAR,4-20MA,G1/4 Cảm biến 511.914003741 0-2.5BAR,4-20MA,G1/4 Cảm biến 511.915003741 0-4BAR,4-20MA,G1/4 Cảm biến 511.917603142 0-6BAR,4-20MA,G1/4 Cảm biến 511.917003741 …

Read More »

Cảm biến 528.9140030411W

Cảm biến 528.9140030411W Thông số kỹ thuật cảm biến áp suất huba 528.9140030411W: Dải đo: -1…1 bar Đầu ra 4-20mA Nguồn cấp 8-33VDC Hãng SX: Huba Thụy sĩ

Read More »

Cảm biến 501.914002171W

Cảm biến áp suất Huba 501.914002171W Thông số kỹ thuật cảm biến Huba 501.914002171W IN: 16.2…33.0 VDC Max + 5 bar RL>10kOhm <100nF Dải đo -1…1 bar Cảm biến Huba 511.900003741 Cảm biến Huba 511.955603745 Cảm biến Huba 511.931003741 Cảm biến Huba 630.950117 1-3bar Cảm biến Huba 604.9210000 Cảm biến …

Read More »