Thứ Tư , Tháng Bảy 17 2024

Recent Posts

Cảm biến 520.932S031301

Cảm biến 520.932S031301 Cảm biến áp suất Huba 520 Dải đo: 0-25bar Đầu ra: 4-20mA Nguồn 8-33VDC Cổng ren NPT 1/4 Hãng SX: Huba/Thụy sĩ cảm biến áp suất 520.932S031301, huba control 520.932S031301, đại lý huba 520, cảm biến áp suất huba 520

Read More »

Cảm biến 528.911003041N

Cảm biến 528.911003041N Dải đo: 0-1bar Điện áp: 7-33VDC Đầu ra: 4-20mA Hãng SX: Huba/Thụy sĩ Link: Tài liệu cảm biến Huba 528.911003041N đại lý huba 528, cảm biến huba 528, cảm biến áp suất huba 528

Read More »

Cảm biến 506.932A23101

Cảm biến 506.932A23101 cảm biến áp suất huba Cảm biến 528.901002011N Cảm biến 528.901006011N Cảm biến 528.911006011N Cảm biến 528.912006011N Cảm biến 528.914006011N Cảm biến 528.915006011N Cảm biến 528.917006011N Cảm biến 528.930006011N Cảm biến 528.931006011N Cảm biến 528.932006011N Cảm biến 528.933006011N Cảm biến 528.940006011N Cảm biến 528.940001011N Cảm biến 528.933001011N …

Read More »