Thứ Tư , Tháng Bảy 17 2024

Recent Posts

Cảm biến 511.931003871

Cảm biến 511.931003871 Thông số kỹ thuật cảm biến áp suất Huba 511.931003871 Nguồn 8-33VDC Đầu ra 4-20mA Dải đo 0-16bar Hãng SX Huba/Thụy sĩ

Read More »

Cảm biến 699.917026010

Cảm biến 699.917026010 Thông số kỹ thuật cảm biến chênh áp Huba 699.917026010 Signal range selectable : Pressure range of 0 % to 100% fs Pressure range selectable: 0-50mbar Output signal : with Filter (transposable) tenfold DIP-Switch Output signal complimentary selectable, at delivery no pre-adjustment Xuất xứ: Huba/Thụy Sĩ

Read More »

Cảm biến 511.917003541

Cảm biến 511.917003541 Thông số kỹ thuật Huba 511.917003541 Huba 511.900003572 Pressure Sensor -1-0 BAR 4-20 mA R1/4 Huba 511.911003571 Pressure Sensor 0-1 BAR 4-20 mA R1/4 Huba 511.911004041 Pressure Sensor 0-1 BAR 0.5-4.5V Huba 511.914001571 Pressure Sensor 0-2.5 BAR 0-5VDC Huba 511.914603571 Pressure Sensor 0-2.5 BAR 4-20 mA Huba …

Read More »